Kontakt

Telewizja Leszno
64-100 Leszno
ul. Sułkowskiego 46

Redaktor naczelny
Waldemar Włodarczak
tel. +48 601 921 107
info@telewizjaleszno.pl
www.telewizjaleszno.pl

Nadawca podlega jurysdykcji polskiej, a organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

 

FORMULARZ KONTAKTOWY: