Yakov Z. Mayer, „Nechemia”,przełożyła Magdalena Sommer. (Wydawnictwo Literackie)

Susanna Clarke „Jonathan Strange i pan Norrell” (Wydawnictwo Mag)

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty