W Śmiglu są trzy szczególne miejsca pamięci , przy których odbywają się najważniejsze patriotyczne uroczystości – to obelisk z tablicą poświęconą Zbigniewowi Łukomskiemu – pierwszemu druzynowemu i komendantowi hufca ZHP w latach 1928 – 35, tablica upamiętniająca rozstrzelanych przez hitlerowców w dniach 30 września i 23 październik a 1939 roku oraz obelisk poświęcony  pamięci przystąpienia kompanii śmogielskiej do powstania 17 stycznia 1919 roku.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty