Średnio 414 kg odpadów rocznie wytwarza każdy mieszkaniec obszaru działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Na ekologicznych warsztatach dzieci uczą się jak z nimi postępować. Szkoły i przedszkola mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w zajęciach.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty