Dorocznym Rajdem Rowerowym im. Zdzisława Adamczaka mieszkańcy Leszna i okolic uczcili pamięć nieżyjącego już wiceprezydenta. Była do 11 edycja tej imprezy.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty