Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej Śmigla Burmistrz Śmigla otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty