Zarządowi Związku Międzygminnego udzielono absolutorium z wykonania budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za 2021 rok.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty