Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior jest jednym z wiodących stowarzyszeń, za pośrednictwem których na tereny wiejskie trafiają unijne pieniądze z programu Leader.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty