Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zawsze przed świętami organizuje spotkania swoich członków. Przed Wielkanocą składają sobie życzenia, dzielą się jajkiem.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty