31.03 w godz. od 8:00 do 16:00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w Lesznie przy ul. Francuskiej i Chorwackiej.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty