Leszczyńskie miejsce spotkań dla rodzin z Ukrainy zaprasza do budynku auli PWSZ przy ul. Mickiewicza 5.  Na razie czynne jest od poniedziałku do piątku od 12.00 do 18.00.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty