Co wspólnego ma polska Orawa z Lesznem? Okazuje się, że historyczną datę – podobnie jak Leszno w 1920 r. została przyłączona do Polski.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty