1 lipca od 8:00 do 16:00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Lesznie przy ulicy Szczepanowskiego (na odcinku od ul. Święciechowskiej do Piastowskiej), ul. Święciechowskiej nr 27 i 29, ul. Krzyckiego nr 2 oraz ul. Wyspiańskiego nr 20.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty