Prezydent Łukasz Borowiak otrzymał wotum zaufania na sesji absolutoryjnej. Radni nie byli jednak jednomyślni – przeciw głosowali członkowie klubu Koalicji Obywatelskiej.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty