Radni Miejscy Śmigla jednogłośnie przyznali absolutorium burmistrz Małgorzacie Adamczak.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty