Kilkanaście dni temu uruchomiony został w Lesznie punkt szczepień powszechnych w budynku pływalni Akwawit. Miasto, które jest właścicielem obiektu, udostępniło pomieszczenia na pierwszym piętrze. Szczepienia wykonuje Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus. Centrum mogłoby szczepić dużo więcej osób, ale nie docierają szczepionki.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty