MPWiK zapowiada czasowe wyłączenie dopływu wody. W piątek od 10:00 do 13:00 w Wilkowicach przy ulicy Tylnej, Okrężnej, Kolejowej, a w sobotę od 8:00 do 16:00 w Lesznie przy ulicach Magazynowej i Raczyńskiego oraz ul. Wilkońskiego nr 36.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty