Starostwo Powiatowe w Kościanie wsparło środkami ochrony osobistej powszechne punkty szczepień, domy pomocy społecznej, szkoły oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościanie i Ośrodek Wsparcia.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty