Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych przedstawiło Komisji Edukacji Kultury i Sportu sprawozdanie z działalności w 2020 roku. Pomimo ograniczonej działalności, MBWA zorganizowało sześć wystaw, serię warsztatów, wykłady i zajęcia plastyczne.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty