Przeciwnicy in vitro w Lesznie nie odpuszczają. Dwa tygodnie temu z udziałem wszystkich radnych w sprawie in vitro w Lesznie obradowała komisja spraw społecznych. Stosunkiem głosów 5 za 4 przeciw rekomendowała radzie miejskiej przystąpienie do marszałkowskiego programu in vitro.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty