Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zapowiada 21.04 w godz. od 10:00 do 13:00 czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Święciechowie przy ulicy Produkcyjnej od działki nr 331/42 do numeru 48.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty