Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 1 kwietnia w godz. 8.00-13.00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Mórkowie od skrzyżowania na wysokości nr 36 do nr 32 w kierunku Wilkowic.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty