Maria Koroniak, dyrektorka Zespołu Szkół nr 4 wybroniła się przed niekorzystnym dla niej rozstrzygnięciem skargi złożonej przez byłą uczennicę do Rady Miejskiej Leszna. Radni – wbrew temu, co przegłosowała komisja skarg wniosków i petycji – uznali skargę za bezzasadną.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty