Marszałek województwa wielkopolskiego zwrócił się do samorządu Leszna o pomoc w realizacji projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 360 – Gostyń Kąkolewo. Prośba została przyjęta przez radnych z aprobatą. Czy inni partnerzy, w tym powiat leszczyński będą solidarni?

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty