Gmina Bojanowo złożyła trzy wnioski w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Wnioski dotyczą przebudowy drogi gminnej oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Gościejowicach, zmiany systemu ogrzewania świetlicy w Gościejowicach i przebudowy kanalizacji deszczowej i chodnika w Sowinach.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty