Radni zadecydowali o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zaborowie. Sprawa dotyczy niemal 150 hektarów należących głównie do miasta lub do skarbu państwa, na których powstać ma nowa dzielnica mieszkaniowa.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty