Nic tak nie scala społeczności szkolnej jak pozalekcyjne inicjatywy. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach nagrali kolędę, która będzie rozpowszechniana w internecie.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty