Pod obrady Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wrócił poruszony w wakacje temat szkoły specjalnej w Lesznie. Ścierają się dwie wizje, remontu dostępnego miejsca i budowa nowej placówki. Na to drugie nie ma pieniędzy.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty