Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie od 21 października zapewnia 16 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty