W raporcie o stanie Leszna za 2019 rok przedstawione zostały m.in. dane demograficzne. W porównaniu do 2018 roku zmniejszyła się liczba mieszkańców, mniej dzieci się urodziło i więcej osób zmarło.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty