Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Kościan – Kokorzyn w miejscowości Szczodrowo. Powiat kościański na sfinansowanie tej inwestycji otrzymał 934 tys. zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Paweł Włodarczak

Zobacz wszystkie posty