13 głosów za 5 przeciw w głosowaniu nad udzieleniem prezydentowi Leszna absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok. Nieformalna koalicja PL18, PiS i Lewica głosowała za, opozycja przeciw.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty