Janusz Frąckowiak – wójt Gminy Przemęt otrzymał jednomyślnie absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

Paweł Włodarczak

Zobacz wszystkie posty