Z początkiem lipca rozpoczęto działalność Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych. Finansowany z funduszy unijnych program zakłada opiekę pielęgniarską, opiekę hospicyjną i usługi opiekuńcze.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty