Prace adaptacyjne dawnego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej mają zakończyć się latem.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty