Najbliższe dni będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości protestu. w oświacie. Chodzi o rady klasyfikacyjne przed maturami – nie jesteśmy wrogami uczniów mówią nauczyciele.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty