Spotkanie z mieszkańcami Święciechowy w sprawie zagospodarowania terenu we wschodniej części gminy odbędzie się w środę 8 sierpnia o 9:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Święciechowie Rynek 14a.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty