Gmina otrzymała dofinansowanie na projekt „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Śmigiel, w celu zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii”.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty