Nowy samochód dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z Miejskiej Górki to dobry przykład na to, że razem można więcej. Pieniądze na zakup pochodziły w 70% z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, resztę dołożyły powiat rawicki i gminy wchodzące w jego skład.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty