Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego sprawia, że nasze ubezpieczenie zdrowotne uznawane jest w krajach Unii. Warto wyrobić kartę EKUZ przed zagranicznym wyjazdem.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty