Miła uroczystość miała miejsce podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Leszna. Radni złożyli życzenia Dawidowi Helsnerowi – powód zawarcie związku małżeńskiego. Państwo młodzi poznali się na studiach w Warszawie.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty