Raz do roku starostwo powiatowe w Kościanie przyznaje nagrody finansowe i statuetki najlepszym sportowcom i trenerom z powiatu.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty