Prezydent Łukasz Borowiak otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok. Za było 18 radnych, nie głosował 1 radny, nikt nie był przeciw, 2 radnych Lewicy – Marek Ganowicz i Wojciech Rajewski wstrzymali się od głosu.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty