Awantura o nazwę ronda w Zaborowie doprowadziła do przerwania sesji. Jej obrady zostaną dokończone w środę.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty