Piotr Kois nie jest już pracownikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wypowiedzenie otrzymał z rąk prezesa Krzysztofa Majchrzaka na korytarzu sądowym tuż po rozprawie w sprawie miejskich ubezpieczeń.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty