Czy Leszno będzie synonimem walki z dopalaczami? O prawnych aspektach tego problemu dyskutowano podczas ogólnopolskiego kongresu, na którym zaproszenie przyjęli wiceministrowie, pracownicy naukowi, przedstawiciele policji, prokuratury i innych podmiotów, które zajmują się zwalczaniem plagi dopalaczy.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty