Centrum PISOP zorganizowało forum ekonomii społecznej, którego uczestnicy mogli poznać źródła dotacji dla organizacji pozarządowych i na działalność obywatelską.

Adrian Kostrzewski

Zobacz wszystkie posty