Wodociągi Leszczyńskie realizują ideę społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności w kilku obszarach – głównie przez prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty