Najnowsze programy

Brave Kids w Lesznie

Dzieci uczą dzieci to złożenie projektu Brave Kids, który po raz pierwszy dotarł do Leszna. W mieście goszczą grupy z Kenii, Jakucji i Litwy.

Zastaną biznesmenami

Konkurs Będę Biznesmenem – BeBi to szansa na zaprezentowanie swojej przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.