Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie pozyskał prawie milion złotych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Nabór wniosków właśnie się rozpoczął i potrwa do 21 lutego. Wsparciem może być objętych 45 osób z Leszna.

Telewizja Leszno

Zobacz wszystkie posty